Välkommen till Ackordsstödet

Ackord är ett lönesystem som baseras på arbetsprestation. Målet med ackordet är att SEFs medlemmar skall få rätt betalt för utfört arbete.

Här på Ackordsstödet lär du dig genom korta lektioner och självtest om arbetsmomenten i ett projekt från början till slut.

Vi har delat upp det i ett antal kurser som vi kallat:

Varje kurs består av ett antal lektioner som avslutas med några övningar. En lektion ska ta max 5 minuter att genomföra.

Du ska kunna köra en lektion och ändå ha tid för en fika!

Alla tjänar på ackord

Både vi elektriker och våra arbetsgivare tjänar på att använda ackord. Elektrikerförbundet och arbetsgivarna har tillsammans tagit fram regelverket kring ackordet och därför finns det med i kollektivavtalet.

Fördelar med att arbeta på ackord:

  • Minskad stress
  • Bättre planering
  • Högre engagemang och ansvar
  • Högre lön
  • Bättre lönsamhet