Övning 1 av 4

Det har varit mycket stölder på bygget. Det har bl.a. försvunnit tre skruvdragare. Byggentreprenören misstänker att det är någon av underentreprenörerna som stjäl och vill gå igenom allas skåp. Du uppmanas att lämna skåpsnycklarna till platschefen. Vad gäller?

Övning 2 av 4

Hur ofta ska boden städas

Övning 3 av 4

Målaren vill ställa in några hinkar med spackel intill snickarnas kapsåg som står inne vid duschen, får han det?

Övning 4 av 4

Vem har ansvaret för städningen i boden?

Sammanfattning

Gå vidare till "Det här är Ackordsstödet"