ATL-listan

Den här kursen handlar om att hitta i ackordstidslistan (ATL-listan).

Ackordstidslistan innehåller de flesta arbetsmoment som vi elektriker utför under en arbetsdag. Apparater, dosor, elcentraler, kabel och rör är bara ett axplock av vad som är prissatt. Nästan allt finns med i ackordstidslistan, bara du vet var du ska leta.

Hela boken är som en materialkatalog från grossisten eller som en telefonkatalog. Alla olika arbetsmoment har ett nummer. Numren har en struktur som följer samma mönster, oavsett om det är kabel, kompletteringsmaterial, kanalisation eller annat.

Listan delas in i olika delar. Varje del har olika grupper, och i grupperna finns det olika typer av radnummer.

Allt kommer att klarna när du gjort denna kurs!

I detta kurspass finns det tre olika lektioner:

  1. I den första lektionen får du lära dig att förstå listans struktur och hur du hittar de moment du ska mäta.
  2. I lektionen fördjupning tittar vi närmare på olika typer av tillägg och var du hittar vad som ingår i prissättningen.
  3. Den tredje lektionen behandlar recept, hur du själv plockar ihop priser för armaturer och datauttag.

Alla lektioner avslutas med ett antal självstudiefrågor. Det är viktigt att du har listan tillgänglig så att du kan leta upp svaren på frågorna.

Starta första lektionen