Inför uppstarten

Arbetsorder och ritningar

Arbetsorder och ritningar är såklart viktiga delar av dina förutsättningar. Detta för att du ska veta vad du ska göra och i vilken omfattning, då kan du också säkerställa att du och företaget får rätt betalt.

Övning 1 av 4

På din arbetsorder står det att du ska utföra ”diverse elarbeten” på en arbetsplats. Hur kan det påverka ditt ackord?

Övning 2 av 4

Är projektnumret bara till för företaget?

Övning 3 av 4

Du får en arbetsorder på att spika kulo i en villa. Beräknad arbetstid är 22 timmar. Det saknas information om arbetet ska utföras på ackord eller tidlön. Vad gör du?

Övning 4 av 4

Du får följande ritning. Hur gör du?

Sammanfattning

Föregående lektion Nästa lektion