Under byggtiden

Under det här avsnittet får du lära dig om de viktigaste delarna i Installationsavtalet. Det handlar om paragrafer som påverkar din vardag.

Vad kan vi – och vad ska vi kräva –  för lägstanivå där vi äter, tvättar oss och byter om?

Hur fungerar det med restid?

Vad ingår i arbetstiden?

Allt detta kommer du få svar på i denna kurs om Installationsavtalet.

Starta första lektionen